contact-information



Zoals vermeld is het mogelijk om te laten weten dat U langs bent geweest.

As stated it is possible to let us know that you came around here.



• U kunt mij vragen naar de aard/herkomst van die o zo merkwaardige gedachtenkronkels

• You can also ask me about the nature/source of these peculiar way of thinking, these nutty thoughts.

send e-mail to leonardo da gioiella




• Als U liever niet Uw e-mail adres achterlaat kunt U ook onderstaand een reactie achterlaten. Echter: anonieme reacties worden niet gelezen.

• If you prefer not to have your e-mail address known, you can fill in the form below. However, anonymous reactions will be ignored.


leave a comment